Polimerler, polimer karışımları, elastomerler, kompozitler, su ve çevre, ilaç ve gıda alanlarına hizmet edecek şekilde farklı yöntemlerle numune karakterizasyonu için hizmet verilmektedir.

Mevcut Cihazlarımız,

  • Fourier Transform Infrared (FTIR) Spektroskopisi (Perkin Elmer, Spectrum 100)
  • Jel Geçirgenlik Kromatografisi (GPC) (Viscotek, GPC max, 2001 GPC Solvent Sample)
  • Ultraviyole ve Görünür Işık (UV-Vis) Absorpsiyon Spektroskopisi (Shimatzu, UV 1800)
  • Termal Gravimetrik Analiz / Dinamik Termal Analiz (TG/DTA) Sistemi (Seiko, TG/DTA 6300)
  • Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) (Seiko, DSC 7020)
  • Erime Noktası Tayin Cihazı (Melter Toledo, FP-60)
  • Jel Geçirgenlik Kromatografisi (GPC) (Viscotek)
  • Optik Mikroskop (Olympus)
  • Hassas Terazi (Sartorius, CPA 2250) (2 Adet)

Etiket: Görüntüleme ve Karakterizasyon Laboratuvarı