- YÜMERLAB, bütün müşterilerine bağımsız ve tarafsız bir hizmet verir.

- Verilen hizmetler ve uygulanan kurallar, müşteri farkı gözetilmeden, herkese eşit olarak uygulanır.

- Hiçbir çalışan, test ve analiz çalışmalarında bağımsızlığı ve tarafsızlığı hakkında şüphe uyandıracak bir davranışta bulunmaz.

- Aynı şekilde hiçbir çalışan, faaliyetleri sırasında, her ne şekilde olursa olsun bir baskı altında kalmayacak, çalışmalarında baskıdan kaynaklanan bir davranış sergilemez.

- Faaliyetlerinin her aşamasında tarafsız davranışın öneminin anlaşılması sağlanır ve çıkar çatışması olabilecek noktalar fark edilerek bunlar kuruluş lehine yöneltilir ve tarafsızlık garanti altına alınır.

- Bütün çalışanlar, bağımsız karar verme, doğruluk, tarafsızlık, güvenilirlik, açıklık, hızlılık ve gizlilik ilkelerine tam uyar.

- Bütün çalışanlar, test ve analiz çalışmalarını yaptıran müşterilerin, bu çalışmalar sırasında ve sonrasında elde edilen her türlü bilgilerini korumakta ve gizliliğine önem verir. Müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescil edilmiş haklarının korunmasına ve test ve analiz sonuçlarının güvenli bir şekilde saklanmasına önem verir.

- Hiçbir çalışan, müşterilere ait test ve analiz örneklerini laboratuvar dışına çıkarmaz.

- Hiçbir çalışan, müşterilerinin test ve analiz sonuçlarını gösteren raporları, üçüncü kişilere veya bir başka müşteriye göstermez.

- Müşterilere ait raporların müşteri dışında bir başka kişi veya kuruluşa ulaşması engellenir.

- Bütün bu sayılan gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine aykırı davranışta bulunan bir çalışan, ünvanı ve yetkisi ne olursa olsun gerekli yaptırımlar uygulanır.

Etiket: Gizlilik ve Tarafsızlık Beyanı