Analiz, Polimer İşleme ve diğer işlemler sırasında laboratuvarımızda bulunan ziyaretçi veya refakatçilerimiz bu sözleşmede yer alan şartları peşinen kabul etmiş sayılırlar.


Yalova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (YÜMERLAB) bünyesinde gerçekleştirmiş olduğum ziyaret/analiz refakati esnasında;

1. Laboratuvar çalışma koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uyacağımı,

2. Laboratuvarın bağımsızlığını, tarafsızlığını ve gizliliğini tehlikeye sokabilecek hiçbir faaliyet içinde yer almayacağımı,

3. Birime vereceğim zararlar için birimin belirleyeceği yaptırımlara uyacağımı,

4. Ziyaret süresi boyunca birimce belirlenmiş bulunan personelin gözetiminde dolaşacağımı,

5. Birimde uygulanan yasak ve kısıtlamalara uyacağımı,

6. İzin verilmeyen yerlere girmeyeceğimi,

7. Yönetici ve yönlendirici personelin tüm ikazlarına uyacağımı,

8. Ziyaretim esnasında ve sonrasında gizlilik, tarafsızlık ve dürüstlük ilkelerine sadık kalacağımı,

9. Müşterilere ait gizli bilgilerin (müşteri adı, yaptırdığı analiz, analiz sonucu vb.) korunmasını sağlayacağımı,şahıs ve kurumlara açıklamayacağımı,

10. [Deney izleme/refakati için] Yapılan analizin sonucunu etkileyecek herhangi bir hareket ve tutumda bulunmayacağımı, kabul ve taahhüt ederim.


Not: Herhangi bir sebeple (analiz refakati, ziyaret, çalışma, hizmet alma vb.) YÜMERLAB' a giren tüm kişilere ziyaret ve refakat sözleşmesi imzalatılır.

Etiket: Ziyaret ve Refakat Sözleşmesi

Dosya Adı Tarih Boyutu
Ziyaret ve Refakat Sözleşmesi.pdf 6.03.2019 10:15:27 434,07 KB İndir Göster