1. Her analiz numunesi için ilgili analize ait “Analiz Başvuru Formu” eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Analiz Başvuru Formu doldurulduktan sonra Yalova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’na (YÜMERLAB)  iletilmelidir. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Başvuru Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.

2. Analize ait özel bir numune kabul şartı var ise söz konusu şartlar ayrıca uygulanacaktır.

3. Her türlü posta/kargo masrafı talep edene (müşteriye) aittir.

4. Analiz şartlarına uygun şekilde numune alımı ve numunenin YÜMERLAB’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve muhafazası müşterinin sorumluluğundadır. Bu etkenlerden dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan YÜMERLAB sorumlu tutulamaz.

5. Analiz Başvuru Formunun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin varsa insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak bütün olumsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde YÜMERLAB numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.

6. Numunenin YÜMERLAB’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve muhafazası müşterinin sorumluluğundadır. Bu etkenlerden dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan YÜMERLAB sorumlu tutulamaz.

7. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak okunaklı ve silinmeyecek şekilde kodlamalı ve numuneler sıralamalıdır.

8. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu YÜMERLAB tarafından kabul edilmez.

9. Numunelere ön işlem yapılmaz, getirildikleri hali ile analize tabi tutulurlar.  Analiz öncesi ön işlem gerektiren numuneler için ilgili analiz sorumlusu ile önceden görüşülmeli, işlem gerekiyorsa örnek hazırlama ile ilgili prosedürler/ücretler ayrıca uygulanacaktır.

10. Numune ve analiz şartları veya analiz yöntemi konusunda özel istekler varsa ilgili başvuru formunda açıkça belirtilmelidir.

11. Kalan ya da analiz edilen numuneler geri istenmiyor ise saklanma şartları belirtilmelidir. Aksi halde numunelerin saklanmasında hiçbir özel tedbir alınmaz. Numuneler ve analiz sonuçları test/analiz tarihinden itibaren 15 gün süre ile saklanır. Süre bitiminde uygun koşullarda bertaraf edilir. Numune bertarafı ile ilgili özel koşullar var ise formda açıkça belirtilmelidir.

12. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney sonucu ile birlikte iade edilir. İade sürecinde taşınmadan kaynaklı oluşacak olumsuzluklardan YÜMERLAB sorumlu tutulamaz.

13. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul şartları, ödeme şartları ve iletişim kanalları web sitesinde (http://yumerlab.yalova.edu.tr/) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.

14. Sözleşme maddelerini değiştirme yetkisi YÜMERLAB’a aittir.

15. Müşteri burada bulunan şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

Etiket: Numune Kabul Şartları

Dosya Adı Tarih Boyutu
numune kabul şartlarıı.pdf 6.03.2019 10:18:41 358,20 KB İndir Göster