Bu sözleşme Yalova Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı ile Müşteri arasındaki Hizmet Sözleşmesidir. Yalova Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı’ndan hizmet talebinde bulunan tüm kişi ve kuruluşlar “MÜŞTERİ”, Yalova Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı ise “YÜMERLAB” olarak adlandırılmıştır.


1. Müşteri başvuru yaparken “Numune Kabul Şartları”nı ve “Analiz Hizmet Sözleşmesi” aynen kabul etmiş sayılır.

2. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz / Polimer İşleme Başvuru Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.

3. Analiz ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri, ödeme şartları ve iletişim kanalları web sitesinde (http://yumerlab.yalova.edu.tr/) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.

4. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden YÜMERLAB sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.

5. Müşteri randevulu analizlerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az 24 saat önce haber vereceğini, aksi durumlarda analiz yapılmamış olsa dahi analiz ücretini ödeyeceğini taahhüt eder.

6. Randevulu analiz başvurusunda bulunan müşteriler, “Ziyaret ve Refakat Sözleşmesi”ni peşinen kabullenmiş sayılır.

7. Her türlü kargo/posta masrafı müşteriye aittir.

8. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge YÜMERLAB’a ibraz edilmeden analiz yapılmaz.

9. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin Yalova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.

10. Müşteri, analiz sonuçlarının sadece analizi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve reklamlarda Yalova Üniversitesi’nin adının zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün Yalova Üniversitesi tarafından onaylandığı vb. anlamlara gelecek ibarelerle hiçbir şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.

11. Her analiz sonunda sonuçlar teslim edilir. Farklı sonuç formatları ve istenirse analiz raporları ek ücrete tabiidir.

12. Müşterinin analiz sonuçlarına itirazı durumunda yapılan analiz tekrarlarında da aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil edilir.

13. YÜMERLAB’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri YÜMERLAB tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır.

14. YÜMERLAB’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz Başvuru Formu’nda numarası belirtilen proje şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile Yalova Üniversitesi Döner Sermaye Müdürlüğü’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar YÜMERLAB tarafından tanzim edilen işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir.

Etiket: Analiz Hizmet Sözleşmesi

Dosya Adı Boyutu
Analiz Hizmet Sözleşmesi.pdf 360,55 KB İndir Göster